Breng de bij terug naar de bijenkorf

Het wordt koud buiten, daarom wil de bij zo snel mogelijk terug naar haar bijenkorf. Kan jij ze helpen om de kortste weg naar de bijenkorf te vinden? 

Opgelet! er zijn een aantal wegversperringen aan de gang. Probeer deze te ontwijken. 

De bij moet zo snel mogelijk terug naar de bijenkorf aangezien het buiten koud wordt. 

Vooraf worden er een aantal wegversperringen (verbodsbord en afsluitingen) geplaatst. Zoek samen met een aantal kleuters de kortste weg om terug naar de bijenkorf te gaan. 

Vooraf kan je de weg visueel voorstellen aan de hand van de pijlen (zie bijlage). Op die manier kan je eenvoudig het aantal stappen vergelijken en de kortste weg achterhalen. 

Katholiek onderwijs

  • WDlw3: De leerlingen kunnen wiskundige problemen oplossen in betekenisvolle situaties binnen en buiten de klas en kunnen de redeneringen daarbij onderbouwen, vergelijken, bijsturen, weergeven en beoordelen 
  • IVoc4: De leerlingen kunnen alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en bevindingen en daaruit leren
  • WDlw7: De leerlingen kunnen logisch en algoritmisch denken.

 

OVSG

  • OD WI 3.1: kunnen handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten, omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
  • OD WI 3.3: kunnen in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem.
  • LOD-SOV-03.01: De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.

 

Zit samen in een groepje van twee tot drie leerlingen. Vertel hen dat de bij zo snel mogelijk terug naar de bijenkorf moet gaan. Het wordt namelijk koud buiten. Vraag hen wat de kortste weg is (spelbord zonder wegversperringen). Laat hen de kaartjes met daarop een pijl (zie bijlage) op de juiste volgorde leggen. Tel samen met de kleuters het aantal kaartjes en laat deze instructies vervolgens uitvoeren door de bee bot. 
Wanneer dit lukt kan je een aantal wegversperringen integreren. 

Na het inoefenen van bovenstaande mogelijkheden kan je een spel integreren waarbij de leerlingen individueel de kortste route vormen met hun kaartjes. Wie het minst aantal kaartjes heeft mag de route invoeren en controleren of de route klopt!

Print het spelbord (min. 4 keer), de bijenkast, de wegversperringen en de pijlen af en knip deze uit. 
Kleef het spelbord zo aan elkaar dat je een groot oppervlak krijgt.

Indien je dit gedaan hebt, kan je onmiddellijk aan de slag.
 

Meld je aan om bestanden te downloaden. Nog geen account? Registreer je meteen.

Leeftijdscategorie
2de kleuterklas
3de kleuterklas
Vaardigheden
Computational thinking
Kritisch denken
Samenwerken
Zelfregulering
Parcours bij
Meld je aan om bestanden te downloaden. Nog geen account? Registreer je meteen.