Geprogrammeerd hinkelen

Heel wat kleuters zijn al in contact gekomen met een hinkelpad. Vaak staan deze afgebeeld foto hinkelpadop de speelplaats. Ondanks het feit dat deze al heel lang gekend zijn, blijven kinderen hier toch door aangetrokken. 

Om dit hinkelpad een extra moeilijkheid te geven en te verrijken kan je er codes aan koppelen. Dit zorgt er tevens voor dat kinderen uitgedaagd worden om computationele vaardigheden te ontwikkelen. 

Katholiek onderwijs

  • WDlw7: De leerlingen kunnen logisch en algoritmisch denken.
  • WDmk1: Leerlingen verwerven inzicht in ruimtelijke oriëntaties en ruimtelijke relaties.

 

OVSG

  • OD WI 3.1: kunnen handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten, omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
  • OD WI 3.3: kunnen in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem.

Bij deze activiteit voeren kleuters hinkelend een code uit (opgebouwd aan de hand van pijlen).
De code die ze uitvoeren hangt af van het nummer dat ze getrokken hebben. Koppel aan elke code een nummer en zorg ervoor dat je deze nummers ook in een grabbelzakje of doosje stopt. Het nummer dat een kleuter uit dit zakje of doosje haalt moet hij/zij uitvoeren. 

 

  • Teken een hinkelpad.
  • Teken een aantal mogelijke codes aan de hand van pijlen (moeilijkheidsgraad afhankelijk van het aantal pijlen) en zet bij elke code een nummer.
  • Maak kaartjes met deze nummers erop.
  • AAN DE SLAG!
Leeftijdscategorie
3de kleuterklas
Vaardigheden
Computational thinking
Probleem oplossen
Zelfregulering
Gecodeerd hinkelen
Meld je aan om bestanden te downloaden. Nog geen account? Registreer je meteen.