Ra ra ra, welk dier ben ik?

Het licht werd gedoofd en de dieren zijn enkel nog zichtbaar door middel van hun schaduw. foto

Kan jij raden naar welk dier de pijlen verwijzen? En kan je het geluid van dit dier nabootsen?

 

 

 

 

 

 

 

De kleuters krijgen een grondblad met daarop de schaduw van verschillende dieren afgebeeld.
Ook krijgen ze een opdrachtfiche die aanduidt welk pad (aan de hand van pijlen) ze moeten volgen.
De kleuters moeten schaduwen herkennen en vervolgens aan de hand van pijlen een route volgen.
Welk dier schuilt achter de schaduw?

Voorzijde opdrachtfiche: het dier met daarnaast de pijlen als richting aanwijzing.
Achterzijde opdrachtfiche: het dier waartoe de pijlen geleid hebben.

Katholiek onderwijs 

  • WDIw7: Leerlingen kunnen logisch en algoritmisch denken.  
  • WDmk1: Leerlingen verwerven inzicht in ruimtelijke oriëntaties en ruimtelijke relaties.
  • IVoc4: Leerlingen kunnen alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en bevindingen en leren daaruit. 
  • MUge2: De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren (beeld > vorm).

 

OVSG

  • OD WI 3.1: kunnen handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten, omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
  • OD WI 3.3: kunnen in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem.
  • OD MV 1.1: kunnen visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen.

 

 

 

 

Vertel de kleuters dat het licht werd gedoofd en dat alle dieren enkel nog zichtbaar zijn aan de hand van hun schaduw. Vraag hen welke dieren ze herkennen en of ze het geluid dat deze dieren maken kunnen nabootsen. Na het overlopen van deze dieren mogen de kleuters een fiche nemen. Vertel hen dat ze niet op de achterzijde mogen kijken. Laat hen samen achterhalen naar welk dier het dier op de voorzijde naartoe gaat. Je kan hen ook vragen om het geluid na te bootsen in plaats van de naam van het dier te zeggen.
Wanneer de leerlingen geraden hebben welk dier dit juist is, mogen ze de fiche omdraaien.

Je kan deze activiteit vervolgens in spelvorm aanbrengen. Laat kleuters per twee spelen en tegen elkaar. Wanneer een kleuter het juiste antwoord geeft, dan mag hij/zij de fiche houden. Wie het meest aantal fiches heeft verzameld, wint!

1. print de bijlagen af (hiervoor moet je wel aangemeld zijn!)
2. zorg ervoor dat je op de achterzijde van de opdrachtfiche het juiste antwoord kleeft
3. lamineer je materiaal (optioneel)
4. aan de slag!

Meld je aan om bestanden te downloaden. Nog geen account? Registreer je meteen.

Leeftijdscategorie
2de kleuterklas
3de kleuterklas
Vaardigheden
Computational thinking
Kritisch denken
Probleem oplossen
Zelfregulering
Afbeelding materiaal schaduwen
Meld je aan om bestanden te downloaden. Nog geen account? Registreer je meteen.